Közgyűlés a vadonatúj sportcsarnokban

Tulajdonképpen először lehet megnézni az új kézilabdacsarnokot a szeptember 29-i SZKSK-közgyűlésen. A közgyűlés napirendjén nem mellesleg sok fontos témában születik döntés: így például a költségvetés-tervezet elfogadás, tisztújítás, a csarnok üzemeltető gazdasági társaság alapítása stb.

Az elnökség teljes meghívója alább olvasható:

KÖZGYŰLÉSI MEGHÍVÓ Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör

Kedves Tagok! Kedves Szülők! Kedves Sportolók!

A Szigetszentmiklósi Kézilabda Sport Kör elnökségének döntése alapján ezúton meghívom Önöket Egyesületünk közgyűlésére.

A közgyűlés helye (a székhelytől eltérően): 2310. Szigetszentmiklós, Temesvári u. 13291/5 HRSZ. - Új Kézilabda Sportcsarnok A közgyűlés ideje: 2020. szeptember 29. 18:00 óra A megismételt közgyűlés helye, ideje: 2310. Szigetszentmiklós, Temesvári u. 13291/5 HRSZ. - Új Kézilabda Sportcsarnok 2020. szeptember 29. 18:30 óra.

A közgyűlés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak több mint a fele jelen van.

A megismételt közgyűlésre vonatkozó szabályok: Az ismételten összehívott közgyűlés az eredeti napirendbe felvett kérdésekben, a megjelentek számára tekintet nélkül, határozatképes, ha erről a tagokat az eredeti közgyűlésre szóló meghívóban előre tájékoztatták. A határozatképességet a közgyűlésen a döntések előtt az elnök ellenőrzi.

Tervezett napirend:

1. napirendi pont: Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető és –hitelesítők megválasztása
2. napirendi pont: Az Elnök tájékoztatása az elmúlt időszak eseményeiről, az elért eredményekről, a jövőbeli tervekről
3. napirendi pont: 2019. évre vonatkozó pénzügyi és szakmai beszámoló jóváhagyása
4. napirendi pont: Pénzügyi terv, 2020. évi költségvetés-tervezet elfogadása
5. napirendi pont: Elnökségi tisztújítás
6. napirendi pont: Felügyelő Bizottsági tisztújítás
7. napirendi pont: Székhely módosítás
8. napirendi pont: Csarnok üzemeltető gazdasági társaság alapítása
9. napirendi pont: Egyebek

A napirendi pontokkal kapcsolatos írásbeli anyagok a 2310 Szigetszentmiklós, Szélső u. 2. szám alatti iratmegőrzési helyen, Kovács István elnöknél tekinthetők meg.

A SZKSK tagjai, vagy szervei által indokolással együtt beterjesztett javaslatokat abban az esetben lehet napirendre tűzni, ha a közgyűlés időpontja előtt legalább 21 nappal írásban benyújtották az elnökséghez. Az e határidő után, vagy a közgyűlésen beterjesztett javaslatok abban az esetben tárgyalhatók, ha a jelenlévők 2/3-os többsége ezzel egyetért.

A tisztségviselőket választó közgyűlés előtt legalább 1 hónappal a SZKSK elnöksége jelölőbizottságot hoz létre. A jelölő bizottságnak a tisztségviselőkre vonatkozó javaslatát ezen bizottság elnöke terjeszti a közgyűlés elé. A jelölőlistát a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel kiegészítheti. A jelölő bizottság tagjai: Vas János, Bujtor Csabáné, Semsei Ferenc

A jelen meghívó a www.szksk.hu hivatalos honlapján és a Szigetszentmiklósi-Kézilabda-Sport-Kör hivatalos facebook oldalán is közzétételre kerül.

Kérjük, hogy a közgyűlésen történő megjelenési szándékáról edző kollégáinknál szíveskedjen mielőbb visszajelezni.

Kelt, Szigetszentmiklós, 2020. augusztus 28.

Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Üdvözlettel:

Kovács István - SZKSK Elnök

Veres István

Veres István

edző
-
Benka Gergő

Benka Gergő

Szül. év.: 2008, magasság: 136, testsúly: 27
Biczó Zsombor

Biczó Zsombor

Szül. év.: 2008, magasság: 126, testsúly: 25
Boros Bálint

Boros Bálint

Szül. év.: 2008, magasság: 134, testsúly: 34
Ferencz Dominik

Ferencz Dominik

Szül. év.: 2008, magasság: 152, testsúly: 49
Ferencz Márk

Ferencz Márk

Szül. év.: 2008, magasság: 153, testsúly: 51
Forgács Botond

Forgács Botond

Szül. év.: 2008, magasság: 130, testsúly: 25
Jakobicz Nándor

Jakobicz Nándor

Szül. év.: 2008, magasság: 143, testsúly: 35
Kecskés Dániel

Kecskés Dániel

Szül. év.: 2008, magasság: , testsúly:
Kerekes Máté

Kerekes Máté

Szül. év.: 2009, magasság: 137, testsúly: 35
Lohonya László

Lohonya László

Szül. év.: 2009, magasság: 137, testsúly: 42
Németh Benjamin

Németh Benjamin

Szül. év.: 2008, magasság: 135, testsúly: 33
Orosz Bence

Orosz Bence

Szül. év.: 2009, magasság: 143, testsúly: 38
Takács Dániel

Takács Dániel

Szül. év.: 2008, magasság: , testsúly:
Halász Erik

Halász Erik

Szül. év.: 2009, magasság: 137, testsúly: 30
Illés Péter

Illés Péter

Szül. év.: 2010, magasság: , testsúly:
Molnár Balázs

Molnár Balázs

Szül. év.: 2008, magasság: 147, testsúly: 47
Nagy Levente

Nagy Levente

Szül. év.: 2008, magasság: 153, testsúly: 45

SZKSK Támogatóknak

Szponzori, támogatói felajánlásokat várjuk elérhetőségeink bármelyikén!
Igény esetén reklámfelület bérelhető az oldalon!
Részletekért hívja: 0620/991-3922 telefonszámot!

Mérkőzések helyszíne

Térkép

SZKSK elérhetőségek

2310 Szigetszentmiklós
Tököli u. 19. Pf. 154.
kovacsi@vnet.hu